Pagina wordt geladen ...
zoeken

14-07-2020

 

Maatregelen overheid naar aanleiding van corona

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de (kleine) ondernemers economisch te steunen als gevolg van het coronavirus en de daaropvolgende lockdown die de omzet in vele sectoren in Nederland deed verstommen.

 

NOW 2.0

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Voor ondernemers die een omzetdaling van 20 % verwachten als gevolg van COVID-19 kunnen aanspraak maken op deze NOW-regeling. De vergoeding dekt maximaal 90 % van de loonkosten en is afhankelijk van het omzetverlies, die minimaal 20 % dient te bedragen. De maximale dekking van de NOW 2.0 is vier maanden en deze loopt tot 1 oktober. Deze is aan te vragen vanaf 6 juli jl.

 

Tijdelijke Borgstelling Land- en Tuinbouwbedrijven (BL-C)

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is het van belang dat het bedrijf een landbouwonderneming is, de omzet van het bedrijf voor het grootste deel uit de primaire landbouw gehaald wordt en de bedrijfsactiviteiten voor het grootste deel in Nederland zijn. Primaire landbouw houdt de productie van plantaardige producten en veehouderij in. Deze maatregel is met name bedoeld om liquiditeitsproblemen in deze sector te verminderen.

 

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Het doel van deze regeling is om zelfstandigen te ondersteunen om hun bedrijf voort te zetten. Het inkomen van de zelfstandigen kan gedurende drie maanden aangevuld worden tot het sociaal minimum, zonder dat de uitkeringen hoeven worden terugbetaald. Hierbij wordt er ook geen vermogenstoetsing gedaan. Een alternatief is om een lening voor bedrijfskapitaal te verkrijgen tegen een verlaagde rente. Evenals de NOW, is ook de TOZO (TOZO 2.0) verlengd, maar dan wordt er echter wel een inkomenstoets gedaan op de partner. Bij de TOZO 2.0 is de uitkering uitgebreid tot 6 maanden.

 

Tijdelijke Overbrugging voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Ook voor flexibele arbeidskrachten is er een regeling gekomen. De flexwerker dient in februari minimaal € 400 te hebben verdiend en in april maximaal de helft van zijn salaris van februari te hebben verdiend. Als de flexwerker in april meer dan € 550 bruto verdiende, maakt deze sowieso geen aanspraak op deze uitkering. De tegemoetkoming is € 550 per maand met een maximum van drie maanden.

 

Voor meer informatie over de specifieke tegemoetkomingen, gelieve contact op te nemen met van Elswijk!

Keurmerken

  • usp Innovatief
  • usp Dynamisch
  • usp Persoonlijke aandacht
  • usp Integraal advies