Pagina wordt geladen ...
zoeken

3 september 2019

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Dit is een reactie op de ‘mislukte’ Wet werk en zekerheid. Deze wet had als doel om de ongelijkheid tussen werknemers met een flexibel contract en een vast contract te verminderen, maar in de afgelopen jaren is gebleken dat het juist het averechtse effect heeft gehad. De Wet arbeidsmarkt in balans is al zowel door de Eerste als de Tweede kamer heen.   

 

WAB 2

 

Het doel van de wet is om ervoor te zorgen dat werkgevers eerder bereid zijn om werknemers een vast contract aan te bieden. Dit doen ze door de volgende maatregelen te treffen:

  • Transitievergoeding gaat in vanaf de eerste dag dat een werknemer werkzaam is (i.p.v. 2 jaar). Daarnaast vervalt de na 10 jaar hogere uitkering van ½ bruto maandsalaris per contractjaar. Ook na 10 jaar zal er per contractjaar 1/3e bruto maandsalaris bij de transitievergoeding komen.
  • De ketenbepaling gaat terug naar 36 maanden i.p.v. 24 maanden.
  • Oproepkrachten met een nulurencontract of een min/maxcontract is alleen verplicht te werken als deze minimaal vier dagen van te voren opgeroepen wordt. Na 12 maanden is de werkgever verplicht om deze werknemer een contract aan te bieden met het aantal uren dat deze gemiddeld heeft gewerkt in deze periode.
  • Werkgevers zullen een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract, dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. Op deze wijze wordt de werkgever dus beloond op het moment dat deze een werknemer een vast contract aanbiedt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Keurmerken

  • usp Innovatief
  • usp Dynamisch
  • usp Persoonlijke aandacht
  • usp Integraal advies