Pagina wordt geladen ...
zoeken

20 november 2019 door Martijn Martowirono

Aansprakelijkheid bij sport en spelsituaties.

Een schot op doel, maar de bal komt helemaal verkeerd op de voet en vliegt een compleet andere richting op. Daar staat toevallig een teamgenoot die helemaal gefocust is op het doel en de tegenstander. Omdat het onverwacht is kan hij niet meer reageren en krijgt hij de bal vol in zijn gezicht.

De eindstand? Geen doelpunt, maar wel een kapotte bril, en een blauw oog!

 

Omdat jij de bal schopte voel jij je schuldig, en met alle plezier wil jij een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering om de kosten voor de bril te vergoeden.

De terugkoppeling van de verzekeraar: Geen sprake van aansprakelijkheid, Geen dekking!

 

"Maar ik schopte toch die bal? Hoe zit dat nu eigenlijk?"

 

sport

 

Aansprakelijkheid bij sport en spelsituaties:

De wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties is:

“Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.”

 

Maar goed, binnen sport- en spelsituaties worden bepaalde gedragingen minder snel als onrechtmatig gekwalificeerd omdat sport of spel bepaalde gedragingen met zich meebrengt. Bij deelname aan een sport of spel dienen deelnemers zich bewust te zijn van de risico’s die aan die sport of aan dat spel kleven. Anders gezegd, binnen sport- en spelsituaties geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel.

 

Een gedraging  die in het dagelijks leven als een onrechtmatig wordt gekwalificeerd, kan bij een sport- en spelsituatie als normaal worden beschouwd. Een duidelijk voorbeeld is het knock-out slaan van een andere persoon. Doe je dit op straat, dan is dit zeker een onrechtmatige daad en ook  strafrechtelijk verwijtbaar. Maar doe je dit in de ring tijdens een bokswedstrijd, dan is dit rechtmatig, en kan je zelfs applaus verwachten.

 

Van iemand die deelneemt aan een sport of spel mag je aannemen dat hij bewust is dat hier bepaalde risico’s aan verbonden zijn. Bij een sport zoals voetbal, tennis, of volleybal kan je dus verwachten dat een bal ongelukkig terecht kan komen. Maar bijvoorbeeld ook als er op school een potje trefbal gespeeld zal worden in de pauze of als er iets verkeerd gaat tijdens een gymles.

 

De verhoogde aansprakelijkheidsdrempel is niet alleen van toepassing op spelers, maar ook voor andere personen die betrokken zijn bij de sport of spel. Hierbij moet je denken aan trainers, scheidsrechters, maar zelfs ook toeschouwers die langs de lijn staan.

 

Ook het moment van de schade hoeft niet letterlijk gedurende de speeltijd van de wedstijd te zijn. Ook in de periode voor of na een wedstrijd kan je verwachten dat hier en daar een bal getrapt kan worden.

 

De beoordeling of een gedraging wel of niet onrechtmatig is, zal van veel factoren afhankelijk zijn. Wat voor sport of spel betreft het? Boksen of tafeltennis? Wat zijn de spelregels? Maar ook de mate van eigen schuld van de benadeelde zal hierin worden meegenomen.

 

In sommige situaties is het niet gelijk duidelijk en moet er echt juridisch gekeken worden of er nu wel of geen aansprakelijkheid is.

 

sport2

 

Voorbeelden van situaties waarin geen aansprakelijkheid wordt aangenomen:

 1. Tijdens een fietscross wedstrijd gaat Joris onderuit, Pepijn die direct hierachter fietst komt hierdoor ook ten val en met schade als gevolg. ( Pepijn wist dat Joris kon vallen, daarnaast nam hij extra risico door hier direct achter te fietsen.)
 2. Tijdens een potje golf sla je bij het afslaan een andere golfer tegen zijn hoofd die aan het kijken was. ( als toeschouwer of mede golfer weet je dat de golfclub een zwaai zal maken.)
 3. Tijdens judo werp jij de tegenstander naar de grond waarbij hij lelijk terecht komt met een letselschade al gevolg. ( Judo is een contact sport waar het soms hard aan toe kan gaan, dit is nu eenmaal een risico van judo)
 4. Vlak voor het eindsignaal valt dan toch het winnende doelpunt en daarmee is het kampioenschap binnen. Het gehele team komt het veld op om het te vieren. De speler die gescoord heeft wordt besprongen van blijdschap waarbij hij letselschade oploopt. ( hoewel het niet tijdens de wedstrijd  is gebeurd, en het bespringen van je teamgenoot officieel geen onderdeel is van de sport is het wel een gedraging die men kan verwachten bij een sport.)
 5. Tijdens een tussenuur op school zitten 2 jongens te stoeien. De 1 duwt de ander die met zijn arm tegen het kluisje valt. Hierbij raakt het horloge beschadigd. ( beide jongens zijn aan het stoeien en duwen en trekken elkaar over en weer, het was te verwachten en dat hierbij iets kapot kon gaan.)
 6. In de zomer is er een spel activiteit waarbij een balk is gelegd over de vijver. Deelnemers moeten zo snel mogelijk naar de overkant, uiteraard zonder een nat pak te halen. Jan is de snelste die droog naar de overkant is gekomen en heeft gewonnen. Jan gaat boven op de balk staan om zijn overwinning te vieren. De verliezers die in het water liggen trekken hem alsnog het water in. Jan had zijn telefoon in zijn broekzak en deze heeft het niet overleefd. ( ten eerste wist Jan dat er een risico was dat hij in het water zou vallen, daarnaast had Jan enigszins kunnen verwachten dat hij in het water geduwd of getrokken kon worden.)

 

Voorbeelden van situaties waarin wel aansprakelijkheid wordt aangenomen:

 1. Tijdens een recreatieve fietstocht valt Joris van zijn fiets tegen Pepijn die naast hem fiets. ( tuurlijk wist Pepijn dat Joris had kunnen vallen, maar omdat de kans zo klein is hoeft hij hier niet altijd er van uit te gaan Joris is dus gewoon aansprakelijk)
 2. Na en verloren hockey wedstrijd gooit een speler bij de kleedkamers boos zijn stick weg, hij had niet door dat daar iemand liep en deze persoon krijgt de stick tegen zijn hoofd. ( het weggooien van een stick buiten het veld valt niet binnen de aard van het spel. Dus gewoon aansprakelijk)
 3. Uit frustratie schopt een speler iemand van de tegenpartij tegen zijn knie terwijl de bal niet eens in de buurt is. ( aangezien deze actie helemaal niets met het spel te maken heeft, en ook niet te verwachten is, is de speler aansprakelijk voor eventuele schade)
 4. Voor het huis zijn 2 broers met de bal aan het spelen, de bal gaat bij de buren door de ruit heen. ( dit was niet de bedoeling van het spel, en voor het voetballen hadden ze beter een veldje moeten opzoeken. Hier is dus gewoon aansprakelijkheid)

 

sport3

 

Hoe zit het verzekering technisch?

De verzekeraar volgt in principe het  Nederlandse aansprakelijkheidsrecht.

Wanneer een aansprakelijkheidsclaim bij een verzekeraar binnen komt zal de schadebehandelaar eerst vaststellen of aansprakelijkheid van de verzekerde aan de orde is.

 

Uitsluiting:

Is iemand conform de wet aansprakelijk? Dan betekent dit niet automatisch dat de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade zal vergoeden. De verzekering is namelijk gebaseerd op polisvoorwaarden waar ook een aantal (standaard) uitsluitingen in zijn opgenomen .

Bij een grove opzettelijke overtreding, (bijvoorbeeld het schoppen van een tegenstander terwijl de bal niet in de buurt is) zal in de meeste gevallen een rechter oordelen dat er sprake is van een onrechtmatige daad en dus van aansprakelijkheid.  De veroorzaker is aansprakelijk voor de geleden schade. Toch zal de verzekeraar deze schade hoogst waarschijnlijk afwijzen omdat er sprake is van opzet.

 

Maar dit kan ook andersom.

 

Insluiting:

Het kan ook zijn dat wettelijk gezien er geen aansprakelijkheid is i.v.m. sport en spel, maar de verzekeraar toch een beperkte dekking biedt.

Sommige verzekeraars hebben onder bepaalde voorwaarden/omstandigheden toch een dekking.

Bijvoorbeeld als er wel sprake is van sport en spel, maar dat het slachtoffer niet een medesporter of een medespeler is.

 

 

 

Meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak!

 

 

 

 

Keurmerken

 • usp Innovatief
 • usp Dynamisch
 • usp Persoonlijke aandacht
 • usp Integraal advies