Pagina wordt geladen ...
zoeken

 

23 oktober 2020 door Martijn Martowirono

 

Thuiswerken, de standaard anno 2020 maar wat zijn de gevolgen hiervan?

Thuiswerken. In 2019 een veel gebruikte term als middel om klimaatdoelstellingen te behalen. Voor- en tegenstanders die discussiëren of het wel haalbaar is,  of werknemers wel productief zijn en of het überhaupt effect zal hebben op het klimaat.

 

Door het Coronavirus zijn in 2020 veel werkgevers en werknemers noodgedwongen of vrijwillig overgeschakeld naar het thuiswerken. Nu de 2e golf een feit is, adviseert de overheid om zoveel mogelijk thuis te (blijven) werken indien de mogelijkheid er is. Aangezien de Coronacrisis heeft aangetoond dat thuiswerken een positieve invloed heeft op het klimaat en in veel gevallen niet ten koste gaat van de productiviteit zal het aantal thuiswerkers in de toekomst zeker blijven groeien.

 

Maar wat zijn nou de gevolgen hiervan? Hoe zit het bijvoorbeeld bij schade gebeurtenissen in het geval van thuiswerken?

banner thuiswerken

 

Zorgplicht van de werkgever:

Het is wettelijk geregeld dat een werkgever de zorgplicht heeft om de werknemer(s) goede en veilige arbeidsomstandigheden te bieden. De verantwoordelijkheden die een werkgever op de werkvloer heeft, zijn bij het thuiswerken ook gewoon aan de orde.

 

Het beschikbaar stellen van spullen:

Een goede werkgever stelt spullen beschikbaar om thuis een goede en veilige werkplek in te richten. Denk hierbij aan elektronica zoals een beeldscherm, computer , telefoon maar ook aan een goede bureaustoel. ( ergonomisch)

 

De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor deze spullen, ook in het geval van beschadiging. Gaat er iets kapot, dan dient de werkgever hier vervanging voor te regelen. Uw inboedelverzekering biedt hier vaak geen of beperkt dekking voor en uw aansprakelijkheidsverzekering ook niet i.v.m. de opzichtclausule.

 

Gebruik van eigen spullen voor thuiswerken:

Een andere mogelijkheid is dat de werkgever een maandelijkse vergoeding betaalt voor het gebruik en/of aanschaf van benodigdheden. In deze situatie is het uw eigendom en draagt u grotendeels de verantwoordelijkheid. Dan is de kans groot dat de inboedelverzekering hiervoor dekking biedt.

 

Toch heeft ook in deze situatie de werkgever een zekere verantwoordelijkheid als de schade is ontstaan tijdens het werk.

 

De situatie is weer anders indien de werkgever wel heeft aangeboden om bijvoorbeeld een pc te leveren, maar dat de werknemer dit niet heeft geaccepteerd omdat ze liever op haar eigen laptop werkt.

 

Maak duidelijke afspraken onderling.

Zoals u hierboven kunt lezen kan het behoorlijk ingewikkeld zijn. Om problemen en discussie te voorkomen is het verstandig om vooraf duidelijke afspraken te maken en deze op schrift te bevestigen.

Als werkgever heeft u een zorgplicht tegenover uw werknemer(s) die in sommige gevallen best ver kunnen gaan. Toch ligt de bewijslast in 1e instantie bij de werknemer, maar dient ook de werkgever enige bewijslast aan te kunnen tonen.

 

Tips:

  • Leg duidelijk vast welke zaken er in bruikleen zijn gegeven.
  • Leg eventueel regels van gebruik vast ( geen privé gebruik)
  • Wie is verantwoordelijk in het geval van schade? ( kijk vooraf hoe het verzekeringstechnisch zit)
  • Vergoedingen voor het thuiswerken voor bijvoorbeeld i.v.m. hogere energie, telefoon/internet kosten  vallen onder de werkkostenregeling. Houdt hier rekening mee.

Keurmerken

  • usp Innovatief
  • usp Dynamisch
  • usp Persoonlijke aandacht
  • usp Integraal advies